Servis

Za sve uređaje i perifernu opremu imamo osiguran vlastiti servis u Varaždinu na lokaciji samog sjedišta tvrtke. Raspolažemo sa zalihom rezervnih dijelova, tako da smo spremni trenutno popraviti svaki isporučeni model, a za one koje nismo u mogućnosti sami servisirati, imamo određen broj istovjetnih zamjenskih modela kako bi korisnik nesmetano obavljao svoju djelatnost. Servis funkcionira na način da se popravak obavlja kod korisnika na mjestu korištenja samog uređaja, a ako to nije moguće, onda u servisnom centru tvrtke. Ujedno nudimo i edukaciju samih korisnika naših uređaja, u smislu rukovanja i servisnih intervencija na istima.

servis

Najvažnije karakteristike našeg servisa su fleksibilnost, brzina i točnost, te prilagodba gotovo svim željama naših korisnika.